Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Perspectieven voor RegisterVinologen – Nieuw KwaliteitsRegister zorgt voor permanente educatie

Maarn, 3 januari 2018. Vanaf begin 2018 treedt het nieuwe, interactieve online KwaliteitsRegister voor Vinologenin werking. Het beheren van een meetbaar Register van gediplomeerden leidt tot een verdere professionalisering, internationalisering en specialisatie van de Vinologen. De RegisterVinoloog (RV) van de Wijnacademie® krijgt daarmee de status die het verdient. In het nieuwe register wordt op basis van behaalde ‘Permanente Educatie punten’ gewerkt om aan te tonen dat de Vinoloog zijn wijnkennis goed onderhoudt. In de snel veranderende wereld van wijn kan de wijnexpert zo goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast is het Register openbaar en kan geraadpleegd worden door derden.  

Lees meer

Nieuwsbrief ontwikkelingen SDEN, februari 2016

De SDEN

In onze eerdere berichten hebben we u ingelicht over de wijzigingen in de examenstructuur in de wijnsector. De wijzigingen houden kort gezegd in dat opleiden en examineren nu gescheiden trajecten worden.
De Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON) heeft de Stichting Dranken Examens en Normering ingesteld om als enige onafhankelijke instantie wijnexamens af te nemen die worden erkend door de wijnsector.

In de laatste maanden van 2015 is hard gewerkt om het stelsel van procedures en uitvoeringsvoorwaarden op te stellen met als resultaat dat de SDEN vanaf februari 2016 klaar is voor haar taak.

Door een externe onafhankelijke organisatie, het European Expertise Centre of Examination (EECE), zal de toepassing van de beschreven procedures worden getoetst.

Lees meer

Update ontwikkelingen SDEN, december 2015

Aan de Nederlandse wijnopleiders

Leidschendam, 18 december 2015

Geachte opleider,

Eerder dit jaar hebben wij u ingelicht over de wijzigingen in de examenstructuur in de wijnsector. In de nieuwe structuur staat de scheiding van verantwoordelijkheden centraal: opleiden, normering en examinering zijn gescheiden trajecten.

Inmiddels zijn we alweer een aantal maanden verder. In deze brief geven wij u een update van de ontwikkelingen.

Lees meer

Nieuw wijncursusmateriaal

Aan de Nederlandse wijnopleiders

Leidschendam, 5 november 2015

In de afgelopen periode bent u geïnformeerd over de aanpassing van de examenstructuur voor wijnopleidingen, van SWEN naar SDEN. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het operationeel worden van de SDEN.

Tijdens bijeenkomsten en contacten met opleiders is meerdere malen opgemerkt dat met name voor de niveaus II en III vernieuwing en actualisering van het cursusmateriaal nodig is.

Lees meer

SDEN Wijngaard Slider2

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl