Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Examencommissie

Het bestuur van de SDEN benoemt de examencommissies voor de verschillende examens.

De examencommissies hebben tot taak:

 • het vaststellen van examenexemplaren en bijbehorende beoordelingscriteria;
 • de verzorging van de afname van het examen;
 • het vaststellen van de resultaten;
 • het vaststellen van wijzigingen in examenopgaven aan de hand van de toets- en itemanalyse;
 • het afhandelen van bezwaarschriften.

De examencommissie voor wijnexamens op niveau 1 t/m 3 van de SDEN bestaat uit

 • De heer G. Horstink, voozitter
 • De heer C. Alblas

De examencommissie voor wijnexamens op niveau 4 van de SDEN bestaat uit:

 • De heer G. Horstink, voorzitter
 • Mevrouw M. van der Rijst, secretaris
 • De heer L. Daniels MV
 • Mevrouw C. van Dongen

De examencommissie voor wijnexamens op niveau 5 van de SDEN bestaat uit:

 • De heer G. Horstink, voorzitter
 • Mevrouw M. van der Rijst, secretaris
 • De heer R. Andes MV
 • De heer G. Crum

SDEN Wijngaard Slider2

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl