Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Geschiedenis

In 2013 werden de Bedrijfs- en Productschappen opgeheven. De uit het Productschap Wijn voortgekomen Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON) heeft zich in haar functie en taakstelling ten doel gelegd het belang van opleidingen, onderwijs en examens in de wijnsector te behartigen. Ten behoeve daarvan heeft SWON als doel het bevorderen van samenhang en coördinatie tussen de verschillende instellingen met betrekking tot opleiding, examens e.d.

Op verzoek van de branche heeft SWON laten onderzoeken hoe het SWEN-systeem, dat ooit door de voormalige Schappen en de branche was opgericht, kon worden verbeterd. Om werkelijke verbeteringen te kunnen realiseren is besloten over te stappen naar SDEN.

Nieuwe eind- en toets-termen vastgelegd

SWON heeft vervolgens nieuwe eind- en toets-termen vastgelegd per examenniveau en de cesuur bepaald. Deze gelden als norm voor alle SDEN examens op het gebied van wijn, bier en gedistilleerd.

De SDEN zorgt per productgroep en niveau voor ontwikkeling van branche-erkende examens en ziet toe op de wijze van examinering en registratie. Vanaf 1 januari 2016 worden alleen nog diploma’s met het SDEN-keurmerk erkend.

Registratie en certificering van de examens

De grootste verandering in het nieuwe systeem is dat opleiding en exameniering nu strikt gescheiden zijn. Daarnaast zijn er veranderingen doorgevoerd in met name de wijze van registratie en certificering van de examens. Een scheiding van normeringen, opleidingen en examens is bovendien noodzakelijk voor een officieel erkend diplomeringssysteem. De ontwikkeling van het wijnonderwijs in Nederland vraagt om een dergelijke professionalisering en verbetering van de gehele organisatie.

SDEN Wijngaard Slider2

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl