Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Structuur wijnonderwijs

Het bestuur van de Stichting Wijnonderwijs Nederland stelt het bestuur van de SDEN aan. Vervolgens benoemt het bestuur van de SDEN de examencommissie(s). De examencommissie is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de examens. Daarnaast houdt een toezichthouder toezicht op de juiste uitvoering van de examens.

Voor het opstellen en afnemen van de examens is een uitgebreid kwaliteitshandboek opgesteld waarin alle processen zijn vastgelegd. Uitgangspunt van de SDEN is een onafhankelijk en transparant examenbureau te zijn.

Hieronder is de organisatie schematisch weergegeven.

 

Organisatieschema

SDEN Wijngaard Slider2

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl