Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Gedistilleerdexamens

De wereld van gedistilleerde dranken is volop in beweging en het aanbod is gevarieerder dan ooit. Om up-to-date te blijven op het gebied van alcoholische dranken is de juiste cursus of opleiding belangrijk, ook al is men bekend met sterke drank. Als de cursus of opleiding afgerond wordt met een examen, is het van belang dat dit examen leidt tot een diploma dat erkend wordt door de branche.

SDEN gedistilleerd

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl