Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Eisen gedistilleerdexamens

De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) stelt hoge eisen aan de examens die zij samenstelt en afneemt. Daarom beschikt de SDEN ook over gekwalificeerde examencommissies die de examens samenstellen.

Naast de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van het examen stelt de SDEN ook eisen aan de examenlocaties. Opleiders die examens afnemen ontvangen voorafgaand aan het examen een checklist met eisen waaraan de examenlocatie moet voldoen. Zo wordt er niet alleen gekeken naar de ruimte zelf, maar ook naar het glaswerk dat tijdens het examen wordt gebruikt.

 

De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) stelt hoge eisen aan de examens die zij samenstelt en afneemt. Daarom beschikt de SDEN ook over gekwalificeerde examencommissies die de examens samenstellen.

Naast de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van het examen stelt de SDEN ook eisen aan de examenlocaties. Opleiders die examens afnemen ontvangen voorafgaand aan het examen een checklist met eisen waaraan de examenlocatie moet voldoen. Zo wordt er niet alleen gekeken naar de ruimte zelf, maar ook naar het glaswerk dat tijdens het examen wordt gebruikt.

 

SDEN gedistilleerd

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl