Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Examenprocedure

Onderstaand treft u per niveau de examenprocedure aan.

Klik hier voor SDEN-niveau 1

Klik hier voor SDEN-niveau 2

Klik hier voor SDEN-niveau 3

SDEN-niveau 1

SDEN-niveau 1 is bedoeld als een kennismaking met wijn voor mensen die, beroepsmatig of vanuit de privésituatie, iets van wijn willen weten. Het examen SDEN-niveau 1 is als zodanig bedoeld voor elke medewerker in de horeca, op de wijnafdeling in supermarkt, in de wijnhandel, slijterij en groothandel. Daarnaast is dit examen geschikt voor de consument een wijnliefhebber.

Waaruit bestaat het examen?

Het theorie-examen bestaat uit 20 meerkeuze-vragen, waarbij moet worden gekozen uit maximaal drie antwoordmogelijkheden.

Afname examen

Het examen wordt afgenomen in de Nederlandse of Engelse taal en duurt 30 minuten.

Toelatingseisen

Geen.

Examenlocatie

SDEN maakt gebruik van meerdere locaties, verspreid door het land. Voor info zie: www.SDEN.nl.

Uitslag/diploma

U bent geslaagd voor het examen als u minimaal het cijfer 6 hebt behaald.

Hulpmiddelen

Tijdens het examen zijn geen andere hulpmiddelen toegestaan, dan die welke door SDEN ter beschikking worden gesteld.

Antwoord wijzigen

U kunt een antwoord wijzigen tot het moment dat u de toets afsluit. U doet dit door het antwoord uit te gummen of door te krassen en het nieuwe antwoord daarvoor in de plaats in te vullen. Een dubbel antwoord of een onleesbaar antwoord wordt fout gerekend. Bij twijfel beslist de voorzitter van de examencommissie.

Score en cesuur

Voor een goed beantwoorde vraag krijgt u 1 punt, voor een fout beantwoorde vraag 0 punten. Elke vraag telt even zwaar mee. De zak/slaaggrens (cesuur) ligt bij 60%. Voor een voldoende moet u dus 60% van de 20 punten behalen = 12 punten.

Voordat u het examen start

Tassen, jassen, etc. worden op de door de opleider/vertegenwoordiger van de examencommissie aangewezen plaats opgehangen / neergezet.

U neemt plaats aan een examentafel. Hierop treft u aan:

 1. examenboekje
 2. antwoordformulier
 3. potlood en gum

De vertegenwoordiger van de examencommissie geeft een korte toelichting over de gang van zaken rond het examen. Voordat u het examen begint legt u uw legitimatiebewijs op de linkerbovenhoek van de tafel. Vervolgens controleert u uw gegevens zoals deze op het antwoordformulier zijn vermeld. Zodra de vertegenwoordiger van de examencommissie het startsignaal geeft opent u het examenboekje en begint u met het examen.

Aantekeningen tijdens het examen

Tijdens het examen mogen geen aantekeningen worden gemaakt.

Na afloop van het examen

Nadat u het examen heeft afgerond maakt u dat kenbaar aan een vertegenwoordiger van de examencommissie. Als deze de examenbescheiden heeft ingenomen mag u de ruimte verlaten.

Na het sluitsignaal van de vertegenwoordiger van de examencommissie legt u uw potlood neer en plaatst u alle examenbescheiden in de linkerbovenhoek van uw tafel. Nadat de vertegenwoordiger van de examencommissie uw examenbescheiden heeft ingenomen mag u de ruimte verlaten.

Bezwaar

Een kandidaat kan binnen twee weken na de bekendmaking van de examenuitslag bij de voorzitter van de SDEN bezwaar maken tegen de beoordeling van het examen. Op verzoek is inzage in het examenwerk mogelijk. De Regeling bezwaarschriften en inzage SDEN is van toepassing.

 

 

SDEN wijn 2 - Wijnoorkonde

Voor wie?

Het examen SDEN-niveau 2 is bedoeld voor medewerkers in een uitvoerende functie om adviezen te geven in een winkel of restaurant.  Hiervoor is kennis nodig van specifieke wijnstijlen en moet de medewerker over de benodigde vaardigheden beschikken.  

Ook voor de consument en wijnliefhebber die zijn kennis wil verbreden is SDEN-niveau 2 geschikt.  

Waaruit bestaat het examen?

Het examen bestaat in het totaal uit 50 vragen.

Theorie

Het theorie-examen bestaat uit 46 meerkeuze-vragen, waarbij moet worden gekozen uit drie antwoordmogelijkheden.

Praktijk

Tenminste 4 meerkeuzevragen met twee antwoordmogelijkheden. Er wordt wijn geschonken in glazen en vervolgens gevraagd naar herkomst en anders specifieke kenmerken. 

Toelatingseisen

Geen.

Examenlocatie

SDEN maakt gebruik van meerdere locaties, verspreid door het land. Voor info zie: www.SDEN.nl

Afname

Examen duurt max 60 minuten, wordt afgenomen in de Nederlandse en Engelse taal.

Uitslag/diploma

U bent geslaagd voor het examen als u minimaal het cijfer 6 hebt behaald.

Hulpmiddelen

Tijdens het examen zijn geen andere hulpmiddelen toegestaan, dan die welke door SDEN ter beschikking worden gesteld. 

Antwoord wijzigen

U kunt een antwoord wijzigen tot het moment dat u de toets afsluit. U doet dit door het antwoord uit te gummen of door te krassen en het nieuwe antwoord daarvoor in de plaats in te vullen. Een dubbel antwoord of een onleesbaar antwoord wordt fout gerekend. Bij twijfel beslist de voorzitter van de examencommissie.

Score en cesuur

Voor een goed beantwoorde vraag krijgt u 1 punt, voor een fout beantwoorde vraag 0 punten. Elke vraag telt even zwaar mee. De zak/slaaggrens (cesuur) ligt bij 60%. Voor een voldoende moet u dus 60% van de 50 punten behalen = 30 punten.

Voordat u het examen start

Tassen, jassen, etc. worden op de door de vertegenwoordiger van de examencommissie aangewezen plaats opgehangen / neergezet. Er wordt van u verwacht dat u voor het examen kennis heeft genomen van het examenreglement en van de toetswijzer voor SDEN-niveau 2.

U neemt plaats aan een examentafel. Hierop treft u aan:

 1. Examenboekje
 2. Antwoordformulier
 3. Potlood en gum
 4. 4 wijnglazen
 5. Spuugbak
 6. Waterglas

De vertegenwoordiger van de examencommissie geeft een korte toelichting over de gang van zaken rond het examen. Voor het examen controleert u of uw volledige voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats op de examenkaart staan. Zodra de vertegenwoordiger van de examencommissie het startsignaal geeft opent u het examenboekje en begint u met het examen.

Aantekeningen tijdens het examen

Tijdens het examen mogen geen aantekeningen worden gemaakt.

Na afloop van het examen

Nadat u het examen heeft afgerond maakt u dat kenbaar aan een vertegenwoordiger van de examencommissie. Als deze de examenbescheiden heeft ingenomen mag u de ruimte verlaten.

Na het sluitsignaal van de vertegenwoordiger van de examencommissie legt u uw potlood neer en plaatst u alle examenbescheiden in de linkerbovenhoek van uw tafel. Nadat de vertegenwoordiger van de examencommissie uw examenbescheiden heeft ingenomen mag u de ruimte verlaten. 

Bezwaar en inzage

Een kandidaat kan binnen twee weken na de bekendmaking van de examenuitslag bij de voorzitter van de SDEN bezwaar maken tegen de beoordeling van het examen. Op verzoek is inzage in het examenwerk mogelijk. De Regeling bezwaarschriften en inzage SDEN is van toepassing.

 

SDEN wijn 3 -  Wijnbrevet

 

Voor wie?

Het examen SDEN-niveau 3 is bedoeld voor elke medewerker in de horeca, op de wijnafdeling in supermarkt, in de wijnhandel, slijterij en groothandel. Daarnaast is dit examen geschikt voor de consument en wijnliefhebber.

Waaruit bestaat het examen?

Het examen bestaat uit 60 vragen.

Theorie

Het theorie-examen bestaat uit 54 meerkeuze-vragen, waarbij moet worden gekozen uit maximaal drie antwoordmogelijkheden.

Praktijk

Maximaal 6 meerkeuzevragen met drie antwoordmogelijkheden. Er wordt wijn geschonken in glazen en vervolgens gevraagd naar herkomst en anders specifieke kenmerken.

Om te slagen moeten minstens twee van de maximaal zes vragen van dit onderdeel juist zijn beantwoord.

Taal en examenduur

Het examen wordt afgenomen in de Nederlandse taal en duurt 75 minuten.

Toelatingseisen

Geen.

Examenlocatie

SDEN maakt gebruik van meerdere locaties, verspreid door het land. Voor info zie: www.SDEN.nl.

Uitslag/certificaat/diploma

U bent geslaagd voor het examen als u minimaal het cijfer 6 hebt behaald. Hiervoor wordt een cesuur gehanteerd van 60%.

Hulpmiddelen

Tijdens het examen zijn geen andere hulpmiddelen toegestaan, dan die welke door SDEN ter beschikking worden gesteld.

Antwoord wijzigen

U kunt een antwoord wijzigen tot het moment dat u de toets afsluit. U doet dit door het antwoord uit te gummen of door te krassen en het nieuwe antwoord daarvoor in de plaats in te vullen. Een dubbel antwoord of een onleesbaar antwoord wordt fout gerekend. Bij twijfel beslist de voorzitter van de examencommissie.

Score en cesuur

Voor een goed beantwoorde vraag krijgt u 1 punt, voor een fout beantwoorde vraag 0 punten. Elke vraag telt even zwaar mee.

De zak/slaaggrens (cesuur) ligt bij 60%. Voor een voldoende moet u dus 60% van de 60 punten behalen = 36 punten.

Voordat u het examen start

Tassen, jassen, etc. worden op de door de vertegenwoordiger van de examencommissie aangewezen plaats opgehangen / neergezet.

U wordt van u verwacht dat u voor het examen kennis heeft genomen van het examenreglement en van de toetswijzer voor SDEN-niveau 3.

U neemt plaats aan een examentafel. Hierop treft u aan:

 1. examenboekje
 2. antwoordformulier
 3. potlood en gum
 4. 6 wijnglazen
 5. spuugbak
 6. waterglas

De vertegenwoordiger van de examencommissie geeft een korte toelichting over de gang van zaken rond het examen. Voor het examen controleert u of uw volledige voorletters, achternaam, geboortedatum en geboorteplaats op de examenkaart staan.

Zodra de vertegenwoordiger van de examencommissie het startsignaal geeft opent u het examenboekje en begint u met het examen.

Aantekeningen tijdens het examen

Tijdens het examen mogen geen aantekeningen worden gemaakt.

Na afloop van het examen

Nadat u het examen heeft afgerond maakt u dat kenbaar aan een vertegenwoordiger van de examencommissie. Als deze de examenbescheiden heeft ingenomen mag u de ruimte mag verlaten.

Na het sluitsignaal van de vertegenwoordiger van de examencommissie legt u uw potlood neer en plaatst u alle examenbescheiden in de linkerbovenhoek van uw tafel. Nadat de vertegenwoordiger van de examencommissie uw examenbescheiden heeft ingenomen mag u de ruimte verlaten.  

Bezwaar en inzage

Een kandidaat kan binnen twee weken na de bekendmaking van de examenuitslag bij de voorzitter van de SDEN bezwaar maken tegen de beoordeling van het examen. Op verzoek is inzage in het examenwerk mogelijk. De Regeling bezwaarschriften en inzage SDEN is van toepassing (www.SDEN.nl). 

 

SDEN Wijngaard Slider2

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl