Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Toetswijzer wijnexamens

De toetswijzers van de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) beschrijven welke kennis vereist is voor de verschillende SDEN wijnexamens. Op basis van de onderstaande toetswijzers worden de wijnexamens samengesteld en afgenomen.

Naast de vereiste kennis is ook de procedure rondom de afname van het examen opgenomen in de toetswijzer.

Met ingang van 1 augustus 2016 zijn de toetswijzers aangepast. Onderstaand vindt u de toetswijzers die van kracht zijn met ingang van 1 augustus 2016. Om de doorgevoerde wijzigingen inzichtelijk te maken, vindt u onderstaand ook een mutatieoverzicht. 

 

SDEN Wijngaard Slider2

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl