Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Eindtermen wijnexamens

In de eindtermen van de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) wordt beschreven welke kennis vereist is voor de wijnexamens op de verschillende SDEN-niveaus. Op basis van de onderstaande eindtermen worden de wijnexamens samengesteld en afgenomen.

Met ingang van 1 september 2017 zijn de eindtermen voor de SDEN-niveau 1, 2 en 3 geactualiseerd. Onderstaand vindt u de eindtermen die van kracht zijn met ingang van 1 september 2017. Om de doorgevoerde wijzigingen inzichtelijk te maken, vindt u onderstaand ook een mutatieoverzicht. 

 

SDEN Wijngaard Slider2

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl