Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
p/a Postbus 262
2260 AG Leidschendam
T 070-2092540

info@sden.nl

Examenreglementen

De Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) stelt hoge eisen aan de drankexamens in wijn, bier en gedistilleerd die zij samenstelt en afneemt. Daarom beschikt de SDEN ook over gekwalificeerde examencommissies die de examens samenstellen. Naast de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van het examen stelt de SDEN ook eisen aan de examenlocaties. Opleiders die examens afnemen, ontvangen voorafgaand aan het examen een checklist met eisen waaraan de examenlocatie moet voldoen. Er wordt  niet alleen gekeken naar de ruimte zelf, maar bijvoorbeeld ook naar het glaswerk dat tijdens het examen wordt gebruikt.

Examenreglementen

De examenreglementen gelden voor alle examens die de Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN) afneemt. De reglementen beschrijven alle rechten en verplichtingen die cursisten rondom een examen van SDEN mogen/kunnen verwachten. Voor elk examenniveau zijn hieronder de reglementen te downloaden.

Examenreglementen wijn

Examenreglementen bier

  • Examenreglement SDEN-niveau 1
  • Examenreglement SDEN-niveau 3

Examenreglementen gedistilleerd

  • Examenreglement SDEN-niveau 1 
  • Examenreglement SDEN-niveau 3 

SDEN Wijngaard Slider2

Stichting Dranken Examens en Normering (SDEN)
Saturnusstraat 60, unit 47
2516 AH  Den Haag
Telefoon: 070-2092540

info@sden.nl